Lene Charlotte Tangen

Studio/glassworkshop at kunstskanse
Skansevegen 27
1925 Blaker, Norway.

Org: 916 324 553.

Phone: +47 450 25 555
Mail: mail@lenetangen.com